VLADIMIR LOJANICA

DEKAN ARH. FAKULTETA U BEOGRADU│SRBIJA

BIOGRAFIJA

Vladimir Lojanica, rođen je 1969. u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. Poslediplomske studije je pohađao na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu na smeru Arhitektonska organizacija prostora i poslediplomski kurs studija umetnosti iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Od 1996. je zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Prodekan za nastavu Arhitektonskog fakulteta u periodu od 2009-2012. U nastavi radi na predmetima Stanovanje i Studio projekat na Departmanu za arhitekturu. Od 2015. je šef Departmana za arhitekturu. Od 2021. je Dekan na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu

Godine 2004. osnovao je samostalnu arhitektonsku praksu, arhitektonski studio Proaspekt u okviru kojeg redovno i uspešno učestvuje na javnim nacionalnim i međunarodnim arhitektonskim konkursima na kojima je osvojio brojne nagrade (među kojima i deset prvih). Autor je serije projekata i realizovanih objekata u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je više značajnih stručnih priznanja, među kojima se izdvajaju Godišnja nagrada za arhitekturu Saveza arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u 2007. godini za kompleks hotela Holliday Inn i Expo hale XXI u Beogradu kao i nagrada 37. Salona arhitekture za realizovano delo Vinarija Acumincum, Stari Slankamen.

Uporedo sa arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem objavio je radove i tekstove u brojnim monografijama i profesionalnim i javnim publikacijama.

Član je različitih nacionalnih strukovnih udruženja i savetodavnih tela.

Radovi Vladimira Lojanice izlagani su i objavljeni u domaćim i međunarodnim profesionalnim kongresima i izložbama uključujući i dva puta izlaganje u okviru nacionalne selekcije na Arhitektonskom bijenalu u Veneciji.