NINA EDWARDS ANKER

NEA STUDIO│SAD

BIOGRAFIJA

Osnovan 2006. godine od strane Nine Edvards Anker, vanr. AIA, PhD, Nea studio je specijalizovan za arhitekturu i dizajn enterijera, sa fokusom na održivost. Nagrađivan rad funkcioniše u okruženju u kojem se upravljanje projektima i implementacija odvijaju paralelno sa pravljenjem modela, prototipova i eksperimentisanjem sa idejama, materijalima i proizvodnim procesima.

Nina Edvards Anker je profesionalac za arhitekturu i dizajn enterijera koja je predavala na Pratu, Parsonsu, Školi za arhitekturu i dizajn u Oslu, Institutu Sotbi i Univerzitetu u Njujorku Galatin. Ranije je bila arhitekta u firmama Pei, Cobb, Freed, Oven & Mandolfo u Njujorku; u Oslu, Norveška, radila je kao arhitekta za MMV Arkitekter i a-lab. U praksi, Ninin rad je mnogo objavljivan i izlagan. Osvojila je nagradu za dobar dizajn Muzeja arhitekture i dizajna Chicago Atheneum za nameštaj, nagradu A’ Design za solarno osvetljenje, nagradu za najbolji proizvod u Architect’s Newspaper, nagradu za najbolje kuće Domus, finalistu NI Bi Design u arhitekturi i nagradu AIA za Sustainable Residence. Nina je takođe direktor dizajna u Terreform One i jedan od osnivača Nev Lab-a u Brooklin New Lab. Doktorirala je na Školi za arhitekturu i dizajn u Oslu i magistrirala na Harvardskoj postdiplomskoj školi za dizajn.