MARINA ZAJEC

ARHITEKTURA E.L.I.│HRVATSKA

BIOGRAFIJA

Marina Zajec rođena je 1979. godine u Zagrebu. Od 1986. godine živi u Bistri. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplome, četiri godine je radila u arhitektonskom uredu STUDIO UP. Od 2009. godine vodi vlastiti arhitektonski ured. Njezin prvi samostalni projekt bila je vlastita obiteljska kuća, drvena konstrukcija izolirana balama slame. Od tada su održiva arhitektura i integralna ekologija postale fokus njezinog interesa. Nakon jednogodišnje edukacije u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, 2014. godine dobiva međunarodni certifikat stručnjaka za zelenu gradnju. Kroz projekte potiče korištenje biorazgradivih materijala i gradnju u skladu s datostima lokacije i principima kružne ekonomije. Svoj rad naziva arhitekturom ekoloških lokalnih intervencija – ARHITEKTURA E.L.I.