SONJA RADOVIĆ JELOVAC

STUDIO SYNTHESIS│CRNA GORA

BIOGRAFIJA

Dr Sonja Radovic Jelovac Doctor Europeus, doktor nauka iz ekološkog projektovanja i planiranja na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu.

Studio Synthesis architecture&design – Osnivač, vodeći arhitekta.

Naučni Institut “Panarchy11 – Research for Resilinece” – Osnivač, rukovodilac naprednih istraživanja i dizajna.

Dr Sonja Radović Jelovac  je osnovne studije arhitekture završila na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (1998). Dobitnica je stipendije za Magistarske studije Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu na Arihtektonskom fakultetu Ludovico Quaroni gdje je magistrirala na katedri za „Planiranje, uredjenje i rekvalifikaciju urbanih pristora zemalja u razvoju“ (2005).

Dobitnica je internacionalne stipendije za doktotrske studije Univerziteta „La Sapienza” u Rimu gdje je doktorirala sa tezom „Projective“ Resilinece assessment for water sensitive adaptive urban design” i stekla zvanje Doctor Europaeus. (2015)

Mies van der Rohe Award – nominacija za objekat Turističke vile ”The TWO”, Tivat (2020)

Bavi se istrživanjima iz oblasti rezilijentnog urbanog dizajna i  sistemske ekologije. Transdicipinarni pristup primjenjuje kroz istrazivacke projekte  u Naučnom Institutu “Panarchy11 – Research for Resilinece” i studiju Studio Synthesis, gdje je osnivač i vodeći arhitekta od 2007. godine

Kao kustoskinja za Crnu Goru na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018.  koncipira temu

„Emerging resilience. Reimagining voids through sharing values“. (2019)

Komesarka je za Crnu Goru 4. Balkanskog arhitektonskog Bijenala, BAB 2019.

Angažovana je kao gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici na predmetu Urbani dizajn (2014-2016) i na  Univerzitetu u Trentu u Italiji (2018) kao i konsultant na Magistarskim studijama na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2020/21)

Ko-urednica je nagradjivane monografije „Emerging resilience” I autorka brojnih naučno – umjetničkih radova i publikacija.   Dobitnica je brojnih medjunarodnih nagrada i priznanja

Za objekat “Chalet Jelovac“  dobitnik je nagrade Architecture MasterPrize – Winner, u kategoriji Architectural Design – Residential Architecture i  nagrade  German Design Award Winner 2020 u kategoriji Architecture – Excellent Architecture (2020),  posebnog priznanja na konferenciji S.ARCH u Hong Kongu (2017), Priznanje u kategoriji „Gost salona“ na Salonu arhitekture u Beogradu (2020) i dr.  Su-osnivačica je Ženskog arhitektonskog društva “ŽAD” u Beogradu.