LJUBOMIR MIŠČEVIĆ

ARHITEKTONSKI FAKULTET U ZAGREBU│HRVATSKA

BIOGRAFIJA

Red.prof.art. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh. u trajnom izboru, je jedan od vodećih stručnjaka projektanata, istraživača, savjetnika i predavača u području zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša, prostornoga planiranja i uređenja, urbanizma i graditeljstva, napose u najnaprednijoj energetski učinkovitoj novogradnji i obnovi te u inovacijskim projektima u RH i EU. Ovlašteni je arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist (HKA) i ovlašten je za rad na nepokretnoj kulturnoj graditeljskoj baštini (Ministarstvo kulture RH).

Osamnaest godina je predavao kolegij Energetska i ekološka arhitektura, a unatrag desetak godina predaje kolegije Održiva arhitektura i Visokotehnološka arhitektura na diplomskim i doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i Ljubljani (Visokotehnološka arhitektura) i kolegija Sigurnost gradova na poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama Sveučilišta u Zagrebu.

U dugogodišnjoj stručnoj praksi autor je brojnih ostvarenih projekata najnaprednije energetski visokoučinkovite i održive gradnje. Autor je prvih projekata i ostvarenja energetski racionalne, pasivne sunčane (bioklimatske) arhitekture s početka osamdesetih godina u Hrvatskoj i regiji te suvremene, energetski i emisijski gotovo nulte i najnaprednije – energetskog standarda pasivne kuće („A+“), plus energetske i samoodržive. Dobitnik je brojnih nagrada na urbanističko – arhitektonskim natječajima. Predsjednik je i član brojnih natječajnih ocjenjivačkih sudova.

Kontinuirano višegodišnje sudjeluje u povjerenstvima za izradu strategija, zakonskih i podzakonskih akata (pravilnici i studije) pri Minstarstvu prostornoga uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva. Član povjerenstava za izradu Pravilnika o energetskoj učinkovitosti, za izradu koncepta Studija održive gradnje i pokretanje studijskog programa (TVZ) i dr., član Savjeta za energetiku grada Zagreba i dr. Predsjednik je Hrvatske sekcije u svjetskom udruženju za sunčevu energiju (ISES).

Pozvani je voditelj prvih projekta EU za Republiku Hrvatsku koji su izvedeni na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i partner na EU projektima drugih institucija i fakulteta (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr.). Objavio je više od dvije stotine stručnih i znanstvenih radova, a kontinuirano sudjeluje na domaćim i međunarodnim skupovima iz područja prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša, sigurnosti i upravljanja ugrozima, kritične infrastrukture, visokotehnološke arhitekture, kružnog gospodarstva, prilagodbi klimatskim promjenama, inovacija i istraživanja virtualnog prostora.

Utemeljitelj je i voditelj brojnih sekcija, odbora i udruženja. Urednik je i član uredništva brojnih domaćih i međunarodnih stručnih časopisa. Utemeljitelj je i voditelj Odbora za energetski učinkovitu i održivu arhitekturu u Hrvatskoj komori arhitekata (HKA) i Konzorcija pasivna kuća Hrvatska. Recenzent je u stručnim i znanstvenim časopisima, znanstvenim simpozijima sa zbornicima, knjiga i studija u Hrvatskoj i inozemstvu..

Višegodišnji je organizator, sudionik i moderator brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i stručno znanstvenih seminara, radionica i konferencija.