Skip to main content
3. MEĐUNARODNI ARHITEKTONSKI KONKURS MIKRO EKO KUĆA 2023 VIDI VIŠE
0
CONGRESS SAEE - International Manifestation and Congress

ORGANIZACIONI ODBOR

Organizatori Šeste međunarodne manifestacije i kongresa ODRŽIVA ARHITEKTURA – ENERGETSKA EFIKASNOST su Udruženje EKOKULTPLUS, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Magazin za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA i ARHISOLAR, koji predstavljaju značajnu platformu za kontinuiranu edukaciju i umrežavanje kreativne zajednice, odnosno mladih stvaralaca iz domena arhitekture, tangentnih multidisciplinarnih struka, dizajna i vizuelnih umetnosti. Misija Udruženja EKOKULTPLUS i Magazina za eko arhitekturu i kulturu EKO KUĆA je da kroz ovaj kongres i druge aktivnosti afirmišu i mlade arhitekte i studente, kao i buduće profesionalce, i da im na taj način pruže priliku da postanu vodeći akteri srpske i regionalne kulturne, umetničke i arhitektonske scene.
Dugoročni cilj je da naš rad rezultira povećanjem lokalnog ekonomskog rasta i razvoja zelene ekonomije i kreativne industrije kroz saradnju sa lokalnim upravama, institucijama i strukovnim organizacijama koje dele naše vrednosti i zalažu se za održiv pristup arhitekturi, umetnosti i životu uopšte. Suorganizatori Kongresa su Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Time ostvarujemo zajedničko opredeljenje u edukaciji arhitekata i stručnjaka – angažovanje mladih arhitekata i studenata kao jedan od oblika afirmisanja njihovog rada i stvaralaštva i nastojanje da uz formalno, fakultetsko obrazovanje, potenciramo značaj neformalnog, kontinuiranog obrazovanja.

ORGANIZATORI:

SUORGANIZATORI: